Револвиращ Кредит

Револвиращ кредит

В днешната статия ще ви запознаем малко по-подробно с един не толкова популярен тип кредит, който всъщност има доста предимства пред останалите, а именно револвиращият кредит. Револвиращият кредит е кредитна сметка, която ви позволява многократно да заемате пари до предварително зададен лимит и да погасявате поетапно или изцяло текущото салдо.

По този начин с револвиращ кредит може да теглите средства по по-лесен и удобен начин, който съответства на вашите финансови нужди.

Какво е револвиращ кредит?

Как работи револвиращият кредит?

Как работи револвиращият кредит

След като кандидатствате за револвиращ кредит и бъдете одобрени, вие получавате определен кредитен лимит. Кредитният лимит е максималната сума, която може да усвоите под формата на заем. Колкото повече финанси използвате от кредитния лимит, толкова повече вашият баланс намалява. Съответно, когато погасите сумата, вашият баланс се възстановява. Отличителна черта за револвиращите кредити е, че те са отворени сметки, което означава, че може многократно да теглите средства и да ги изплащате в рамките на периода на договора. Това прави револвиращия кредит сравнително по-удобен вариант, ако често са ви необходими оборотни средства, а не еднократно.

Попитайте ни за револвиращ кредит.

Какви са таксите по револвиращ кредит

Те варират спрямо кредитните институции. Освен усвоената сума по кредита в месечните ви вноски влизат и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. При револвиращия кредит, предоставен от Лайт Финанси, вие заплащате минимум дължимата лихва до пето число спрямо предишния месец, за който се отнася лихвеното засичане. Тоест лихвата за месец март е дължима от 1-ви до 5-и април. Поради тази причина плащанията ви често могат да варират от месец за месец, тъй като изчисленията са въз основа на това колко от кредитния лимит сте използвали.

За повече информация от револвиращ кредит, относно такси и сравнения с други финансови продукти прочетете тук Кредитна Карта Овърдрафт Кредитна Линия.

С какво се различава револвиращият кредит?

С какво се различава револвиращият кредит

При стандартните потребителски или ипотечни кредити на потребители вие теглите цялата сума накуп и след това я изплащате за даден период от време на определени месечни вноски. Плюсът на този тип кредити е, че всичко е фиксирано – знаете колко плащате всеки месец и за какъв период, което улеснява управлението на вашия бюджет. Този тип кредит е добро решение, когато ви трябва цялата сума наведнъж за покупка на жилище, автомобил или да заплатите голямо задължение. След като изплатите заема на вноски, кредитната ви сметка се закрива и не може да изтеглите пари от нея. Необходимо е да кандидатствате и преминете през целия процес наново, включително с всички разходи по отпускането на нов кредит.

Точно този плюс обаче бързо се превръща в минус, ако обстоятелствата ви са по-различни. Например, ако сте планирали ремонт на жилището, но имате неочаквани разходи, то при револвиращия кредит може да изтеглите сумата, която ви е необходима, и на по-късен етап да я погасите, като възстановите баланса по сметката си. Това е бързо и удобно решение, с което да се справите с непредвидени финансови обстоятелства.

Друга отличителна характеристика е, че при стандартните кредити имате месечна вноска, която трябва да погасявате изцяло всеки месец. За жалост, животът често ни хвърля в непредвидени ситуации и изплащането на цялата вноска се оказва непосилна задача, за което е възможно да ви бъдат начислени лихви за забава или други наказателни такси. При револвиращия кредит трябва да погасите минимум лихвата за използваната сума, която може да се окаже сравнително малка, ако и използваната сума за предходния месец е била малка. Поради тази причина е важно да отбележим, че лихвата се начислява само върху сумата, която сте заели, а не върху цялата сума, до която имате достъп, както е при стандартните кредити. Това ви дава една „подвижност“ при бюджетирането и определянето на това какво да платите при датата на падежа.

 

Удачно решение ли е револвиращият кредит

Удачно решение ли е револвиращият кредит?

Револвиращият кредит е финансова услуга, предназначена за определен тип клиенти. Ако искате да направите голяма покупка и съответно ви трябва значителна сума пари наведнъж, както и да знаете колко погасявате всеки месец и за какъв период, то тогава някой от нашите стандартни кредити е по-добрата опция.

В случай че не ви трябва фиксирана сума за нещо специално, а свободен достъп до капитал, колкото и когато прецените, то револвиращият кредит би бил по-добро решение.

Попитайте ни за револвиращ кредит:

Свързани:

Видове ипотеки

Какви са лихвени проценти по кредитите?

В „Револвиращ Кредит” разгледахме какво представлява револвиращия кредит и къде е най-приложим. Днес продължаваме с анализа на нови три финансови продукта, а именно разликата между кредитна карта, овърдрафт и кредитна линия.

Как работи револвиращият кредит?

На външен вид кредитните карти са почти идентични с дебитните, с които почти всички разполагаме. И с двете можете да пазарувате както онлайн, така и във физически магазини, но основната разлика се явява в наличните средства, с които разполагате.

При дебитната карта използвате собствени пари, които предварително сте депозирали в банката. При кредитната карта заемате пари от издателя на картата (финансовата институция) до предварително зададен лимит. Тоест дава Ви се достъп до кредитна линия, като се съгласявате да върнете парите с лихва до определена дата спрямо съгласуваните условия.

Кредитната карта е за предпочитане пред дебитната, когато получавате приходите си са на различни дати, често изскачат непредвидени разходи или искате да се възползвате от възможност (най-често някакъв тип оферта/промоция), която е ограничена от към време, но нямате достатъчно финанси. Важно е обаче да сте дисциплинирани и да погасявате сумата спрямо уговорените условия, за да не бъдат начислявани наказателни такси.

Какво представлява овърдрафт?

Овърдрафтът е услуга, която Ви позволява да заемате допълнителни пари през текущата си сметка. Възниква, когато в сметката си нямате достатъчно пари за покриването на транзакция или теглене, но банката все пак разреши транзакцията. Например имате 30 лв. в сметката си, но подновяването на фитнес картата Ви струва 50 лв. В този случай използвате овърдрафт и балансът Ви става -20 лв.

С други думи, овърдрафтът е разрешаване на кредит от финансовата институция, който се отпуска, когато сметката Ви достигне нула. В повечето случаи той е съгласуван и е с предварително определен лимит, който се води като уреден овърдрафт. Важно е да знаете, че при използване на тази услуга обикновено се заплащат такси. Използвайте го разумно като допълнителен буфер на сумата във Вашата банкова сметка, която ще Ви позволи да извършите неотложни транзакции, дори когато нямате пари, а не като сума, на която да разчитате всеки месец.

Какво представлява кредитна линия?

Кредитната линия е гъвкав заем, предоставен от банка или финансова институция, който подобно на кредитната карта Ви предлага определена сума на разположение – средства, които можете да използвате когато и както желаете. Кредитните линии най-често се използват от бизнесите, поради нуждите от оборотен капитал или да се възползват от стратегически инвестиционни възможности, когато липсата на достатъчно финанси не го позволява.

Както при заема, така и при кредитната линия се начислява лихва веднага след като парите бъдат заети. Отличителното обаче е, че при кредитната линия дължимият лихвеният процент се начислява само върху използвания размер на кредита, а не върху цялата налична сума по кредитната линия.

При този вид кредит можете многократно да теглите средства и да ги изплащате в рамките на предварително уговорения период, като разбира се има наказателни такси ако не успеете да възстановите сумата до датата на падеж. Също така се заплаща и такса за поддържането на кредитната линия за периода на договора.

Кое да изберете?

Наличието на толкова разнообразни кредитни продукти е породено от различните финансови нужди на физическите и юридически лица. Ако искате да разчитате на собствени средства, но от време на време те не достигат, то овърдрафтът е разумен избор, защото ще може да направите покупките си или платите сметките си без да ограничавате бюджета си до заплата. Ако пък доходите Ви варират от месец за месец, то кредитната карта може да е по-добро решение, защото няма да разчитате само на лични средства, както и да заплащате такси по овърдрафт.

Кредитната линия е по-добра опция за фирми или физически лица със сравнително по-големи финансови нужди. Най-често се използва за оборотни средстава като за закупуване на материали, консумативи, оборудване, превеждане на заплати и т.н.

Защо Лайт Финанси?

Много хора намират кредитния пазар за объркващ. Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти да се ориентират при вземането на заем, като направим целия процес възможно най-опростен и безпроблемен. Без сложен жаргон или объркващи термини, само бърз и лесен начин към финансите, от които се нуждаете, без всички усложнения.
 
Нашият екип от специалисти е готов да ви помогне с всякакви въпроси или запитвания, които може да имате относно вашата кандидатура. Ако просто предпочитате да говорите с някого, отколкото да попълните заявлението си онлайн, обадете ни се в работното ни време и ние ще ви дадем повече информация за наличните възможности.

Последни публикации