Револвиращ Кредит

revolvirasht-kredit-light-finance

В днешната статия ще ви запознаем малко по-подробно с един не толкова популярен тип кредит, който всъщност има доста предимства пред останалите, а именно револвиращият кредит. Револвиращият кредит е кредитна сметка, която ви позволява многократно да заемате пари до предварително зададен лимит и да погасявате поетапно или изцяло текущото салдо.

По този начин с револвиращ кредит може да теглите средства по по-лесен и удобен начин, който съответства на вашите финансови нужди.

Какво е револвиращ кредит?

Как работи револвиращият кредит?

Как работи револвиращият кредит

След като кандидатствате за револвиращ кредит и бъдете одобрени, вие получавате определен кредитен лимит. Кредитният лимит е максималната сума, която може да усвоите под формата на заем. Колкото повече финанси използвате от кредитния лимит, толкова повече вашият баланс намалява. Съответно, когато погасите сумата, вашият баланс се възстановява. Отличителна черта за револвиращите кредити е, че те са отворени сметки, което означава, че може многократно да теглите средства и да ги изплащате в рамките на периода на договора. Това прави револвиращия кредит сравнително по-удобен вариант, ако често са ви необходими оборотни средства, а не еднократно.

Попитайте ни за револвиращ кредит.

Какви са таксите по револвиращ кредит

Те варират спрямо кредитните институции. Освен усвоената сума по кредита в месечните ви вноски влизат и дължимите лихви и такси върху текущото задължение. При револвиращия кредит, предоставен от Лайт Финанси, вие заплащате минимум дължимата лихва до пето число спрямо предишния месец, за който се отнася лихвеното засичане. Тоест лихвата за месец март е дължима от 1-ви до 5-и април. Поради тази причина плащанията ви често могат да варират от месец за месец, тъй като изчисленията са въз основа на това колко от кредитния лимит сте използвали.

За повече информация от револвиращ кредит, относно такси и сравнения с други финансови продукти прочетете тук Кредитна Карта Овърдрафт Кредитна Линия.

С какво се различава револвиращият кредит?

С какво се различава револвиращият кредит

При стандартните потребителски или ипотечни кредити на потребители вие теглите цялата сума накуп и след това я изплащате за даден период от време на определени месечни вноски. Плюсът на този тип кредити е, че всичко е фиксирано – знаете колко плащате всеки месец и за какъв период, което улеснява управлението на вашия бюджет. Този тип кредит е добро решение, когато ви трябва цялата сума наведнъж за покупка на жилище, автомобил или да заплатите голямо задължение. След като изплатите заема на вноски, кредитната ви сметка се закрива и не може да изтеглите пари от нея. Необходимо е да кандидатствате и преминете през целия процес наново, включително с всички разходи по отпускането на нов кредит.

Точно този плюс обаче бързо се превръща в минус, ако обстоятелствата ви са по-различни. Например, ако сте планирали ремонт на жилището, но имате неочаквани разходи, то при револвиращия кредит може да изтеглите сумата, която ви е необходима, и на по-късен етап да я погасите, като възстановите баланса по сметката си. Това е бързо и удобно решение, с което да се справите с непредвидени финансови обстоятелства.

Друга отличителна характеристика е, че при стандартните кредити имате месечна вноска, която трябва да погасявате изцяло всеки месец. За жалост, животът често ни хвърля в непредвидени ситуации и изплащането на цялата вноска се оказва непосилна задача, за което е възможно да ви бъдат начислени лихви за забава или други наказателни такси. При револвиращия кредит трябва да погасите минимум лихвата за използваната сума, която може да се окаже сравнително малка, ако и използваната сума за предходния месец е била малка. Поради тази причина е важно да отбележим, че лихвата се начислява само върху сумата, която сте заели, а не върху цялата сума, до която имате достъп, както е при стандартните кредити. Това ви дава една „подвижност“ при бюджетирането и определянето на това какво да платите при датата на падежа.

 

Удачно решение ли е револвиращият кредит

Удачно решение ли е револвиращият кредит?

Револвиращият кредит е финансова услуга, предназначена за определен тип клиенти. Ако искате да направите голяма покупка и съответно ви трябва значителна сума пари наведнъж, както и да знаете колко погасявате всеки месец и за какъв период, то тогава някой от нашите стандартни кредити е по-добрата опция.

В случай че не ви трябва фиксирана сума за нещо специално, а свободен достъп до капитал, колкото и когато прецените, то револвиращият кредит би бил по-добро решение.

Попитайте ни за револвиращ кредит.

Свързани:

Видове ипотеки

Какви са лихвени проценти по кредитите?

Последни публикации