Документи

Документи

Искане за ипотечен кредит
Какво трябва да знаем при сключване на договор за ипотечен кредит
Предоставяне на информация
Програма "Процент за теб"
Револвиращ кредит
Правила относно предоставяне на кредити
Обща информация по чл.5 от ЗКНИП
Видове недвижими имоти
Такси по кредити на потребители обезпечени с ипотека
Правила за работа с потребители със затруднения при погасяване на кредити
Процедура за подаване на възражения и жалби, решаване
Правила за подаване на сигнали и действия по тях съгласно ЗЗЛПСПОИН
Списък с документи за кандидатстване за кредит