Документи

Искане за ипотечен кредит

Виж документа

Какво трябва да знаем при сключване на договор за ипотечен кредит 2022

Виж документа

Предоставяне на
информация

Виж документа

Програма
"Процент за теб"

Виж документа

Револвиращ
кредит

Виж документа

Правила относно
предоставяне на кредити

Виж документа

Обща информация по
чл.5 от ЗКНИП

Виж документа

Видове
недвижими имоти

Виж документа

Такси по кредити на потребители обезпечени с ипотека

Виж документа

Правила за работа с потребители със затруднения при погасяване на кредити

Виж документа

Процедура за подаване на възражения и жалби, решаване на спорове

Виж документа

Списък с документи за ипотечен кредит на потребители

Виж документа

Правила по ЗЗЛПСПОИН

Виж документа