Успей с Нас

Успей с Нас

Част 1 – г-жа Петрова

Знаем, че е лесно да се изтъкват преимущества и че няма финансова институция или кредитор, който да не твърди, че е по-добър от всички останали в поне едно нещо. Разбира се, в това няма нищо лошо. Всички се стремим да се отличим от конкуренцията спрямо преференциални оферти, личностно отношение и по-ниски такси. Проблемът идва, когато фокусът падне прекалено много върху техническата част и забравим за човешката, а именно възможността да помогнем на човек във финансово затруднение.

Поради тази причина решихме да стартираме рубриката „Успей с нас“, където накратко ще ви разказваме истории за наши клиенти, които са успели отново да поемат контрол над ситуацията си след кредитиране от Лайт Финанси. Разбира се, ще запазим самоличността на тези хора в тайна и ще използваме примерни имена, които нямат връзка с дадения кредитополучател.

През ноември месец 2021 г. онлайн при нас кандидатства г-жа Петрова. Кредитът, от който се нуждаеше, беше 23 000 лв. Тя е собственик на апартамент с квадратура около 50 кв.м. в София. Това е недвижимото имущество, което тя предложи, за да обезпечи кредита си към нас.

Причината да дойде в Лайт Финанси бе, че тя вече имаше 10 бързи кредита с обща сума от над 15 000 лв., като някои от тях бяха просрочени над една година. Въпреки че има неофициални доходи от над 1000 лв. на месец, по трудов договор тя взима минималната заплата, което е сериозна пречка за всяка банка.

В процеса на разглеждане на документите установихме наличие на задължения към ЧСИ по 5 изпълнителни дела, две възбрани на имота, запор на банкова сметка и данъчни задължения за имота.

Въпреки че г-жа Петрова може да плаща до 700 лв. всеки месец, ситуацията, в която се намираше, не ѝ позволяваше да получи благоприятни кредитни условия при повечето кредитори, а банките директно отказваха отпускане на кредит.

Все пак след внимателно преглеждане на кандидатурата ѝ, решихме да ѝ предложим оферта. Предоставихме ѝ 14 дни, за да се запознае спокойно с условията, да помисли дали я удовлетворяват и ако да, съответно да подпишем договор. Тя беше толкова въодушевена от индивидуалния подход и оферта, че беше готова още на следващия ден.

Оттук нататък поехме ние. Отпуснахме исканата сума в размер на 23 000 лв. с месечна вноска от 660 лв., така че да се съобразим с нейната максимална възможност за плащане.

Погасихме всичките ѝ задължения, извършвайки:

  • Превод по банкова сметка на Столична община, за да погасим неплатените данъци върху недвижимия имот, такса за административни услуги и такси за битови отпадъци;
  • Преводи към две ЧСИ-та с взискател Топлофикация София ЕАД;
  • Превод към ЧСИ с взискател Софийска вода АД;
  • Превод към ЧСИ по изпълнително дело Х, за да се вдигне запорът на банковите сметки на клиентката;

Подписахме договора с г-жа Петрова за по-малко от месец след кандидатстването. До този момент няма нито едно просрочие, а в рамките на следващите 3 месеца клиентката има възможност да се възползва от програмата ни „Процент за теб“, с която може да намали лихвения си процент с 1 пункт.

Това е една от многото успешни истории, които имаме в Лайт Финанси, защото ценим нашите клиенти и истински се опитваме да им помогнем. Ако и вие се намирате в сходна ситуация като г-жа Петрова, може да се свържете с нас чрез линка ни за контакти тук, да кандидатствате онлайн, като натиснете тук, или да ни посетите лично в някой от нашите офиси.

Последни публикации