Какъв е минимален доход за ипотечен кредит в България?

Минимален доход за ипотечен кредит

Ако обмисляте ипотечен заем, един от критичните въпроси, които трябва да зададете, е, „Какъв трябва да бъде доходът ми?“ Преди да предприемете тази стъпка обаче, важно е да вземете предвид няколко други неща. Вашите доходи покриват ли месечните плащания, данъците и другите разходи по заема? Можете ли да си позволите да извършвате тези плащания, ако има промени във вашите приходи или разходи? 

При получаване на ипотечен кредит в България повечето кредитори изискват кандидатите да имат годишна заплата от най-малко 25 000 лв. (приблизително 12 500 евро). В зависимост от конкретната банка и кредитната история на кредитополучателя, това число може да бъде по-високо или по-малко. За съжаление доходът от самостоятелна заетост обикновено не се приема като доказателство за редовен доход от големите банки. 

Освен това някои други фактори като процент на жилищните разходи (HCR), съотношение дълг към доход (DTI) и разполагаем доход могат да повлияят на допустимостта на кредитополучателя за ипотечен заем. HCR е прогноза за това каква част от дохода ви можете да похарчите за ипотечния заем всеки месец. Обикновено варира между 30-50%. DTI показва колко управляем е вашият дълг по отношение на доходите ви. В България кредиторите се стремят към DTI от не повече от 35%. И накрая, разполагаемият доход показва колко пари са ви останали, след като сте платили всичките си разходи и дългове, включително плащането на новия ипотечен кредит. 

Кредиторите могат също така да изискат от кредитополучателите да представят доказателство, че разполагат с достатъчно средства, за да покрият всякакви неочаквани промени в своите приходи или разходи, като загуба на работа или увеличение на жилищните разходи. Това е известно като “стрес тест” и повечето банки изискват това, преди да одобрят молба за кредит. Стрес тестът обикновено включва предоставяне на документи, които показват, че кредитополучателят може да покрие плащането по кредита си за най-малко две години, дори ако приходите или разходите му намалят значително.

Преди да започнете пътуването си за покупка на имот, е разумно да решите каква сума можете да предвидите в бюджета. Обмислете както наличните средства, така и всички допълнителни заеми, които може да са необходими от различни финансови институции като строителни дружества, банки или други кредитори. Не пропускайте да проучите дали е възможно да вземете заем и за каква сума да придобиете дома на мечтите си! 

Стабилното изплащане на заема е от решаващо значение за всяка финансова транзакция и никой не обича да бъде заплашван със съдебни действия, защото не може да плати. За щастие някои строителни дружества вече предлагат сертификат, който гарантира, че купувачът ще получи средствата по заема си, при условие, че са изпълнени всички условия. Можете дори да получите тази гаранция, преди да започнете да търсите подходящ имот – осигурявайки допълнително ниво на сигурност по отношение на инвестиционните решения. 

Преди да вземете решение за сумата, която да инвестирате в имот, вземете предвид всички допълнителни разходи, с които може да се сблъскате. Уверете се, че бюджетът ви е достатъчно значителен, за да покрие всички свързани разходи. Те включват: 

● Такси за проучване 

● Разходи за оценка 

● Такса за поземлен регистър 

● Разходите, свързани с правния съвет за купувача. 

Минимален доход за ипотечен кредит

Не сте сигурни дали отговаряте на изискванията за ипотечен кредит? Нека изчислим набързо вашия минимален доход, за да определим дали това е постижима цел или не, за да не се изтощавате излишно. 

За да дадем справедлива оценка, ние ще направим средна оценка на кредитната политика в различните банки, тъй като не сме в състояние да проверим всяка една поотделно. Типичната практика е изчисляването на размера на кредита въз основа на възможно най-високата вноска, пропорционална на нивото на доходите на кредитополучателя.

Повечето банки изчисляват максималната погасителна вноска, като вземат процента от доходите ви – обикновено 50-60%. Например, ако печелите 1000 лв. всеки месец, месечната ви вноска не може да надвишава 500-600 лв., с цел да имате достатъчно средства за закупуване на основни неща. 

Това е стандартното изчисление и същевременно може да се наложи банките да разберат минималния месечен доход на всеки член на семейството, ако има такъв. Казано по-просто, ако заплатата ви е 2000 лв., месечната вноска не трябва да надвишава 1100 лв. 

С нашия кредитен калкулатор в ръка можем да изчислим минималната заплата, от която се нуждаете, за да отговаряте на изискванията за ипотечен кредит. Изчисленията ще направят разбирането на точното изискване за доход по-лесно от всякога. Така че нека се възползваме от този инструмент и да разберем точно колко пари са необходими! 

Мислите ли да изтеглите кредит за 150 000 лв. и искате да знаете минималния необходим доход? След това вижте нашия кредитен калкулатор по-долу! След като направихме изчисленията със срок на погасяване от 20 години (240 месеца), открихме, че месечната ви вноска ще бъде достъпните 823 лв. 

За да изчислим вашия минимален доход за ипотечен кредит, ние ще умножим сумата по 60%, което е най-малкото, което някои банки ще предложат. Например 823 х 60% = 1316 лв. Ако вече нямате много заеми и адвокати, които ви преследват, това трябва да е достатъчно, за да получите одобрение! 

Въпреки това, няма нужда от притеснение; най-често банките финансират между 80-90% от жилищните кредити. Това означава, че просто ще изисквате 10 до 20% първоначална вноска върху остатъка – не много в сравнение с получаването на къща срещу ипотека!

Възможно ли е да получите ипотечен кредит, докато печелите минималназаплата?

В днешната икономика много хора едвам свързват двата края. Те се стремят да отговорят на основните критерии за получаване на ипотека, но понякога това не е достатъчно. Един от техните належащи въпроси е: Могат ли да си осигурят заем, докато получават минимална заплата? 

Разбира се, можете да получите ипотека на минимална работна заплата – но има няколко неща, които трябва да разберете предварително. Обикновено лихвеният процент ще бъде по-висок от този на някой, който прави повече пари, тъй като заемодателите поемат по-голям риск при отпускане на заеми на хора с по-ниски заплати. За да покрият потенциалните си загуби от риска от забавени или пропуснати плащания, кредиторите ще начисляват по-висок лихвен процент. 

Второ, може да се наложи да направите по-голяма първоначална вноска, за да може кредиторът да се чувства по-сигурен. Кредиторите искат да знаят, че сте инвестирани в сделката, за да са сигурни, че можете да поддържате плащанията си. Наличието на по-голяма първоначална инвестиция в имота им демонстрира колко сериозни и отговорни сте по отношение на задълженията си по кредита. Това ще помогне да гарантирате навременно погасяване на вноските си всеки месец. 

Преди да кандидатствате за заем, трябва да сте готови за по-високите месечни плащания, които идват с него. С увеличаването на лихвения процент ще се повишат и месечните ви разходи – ако не сте подготвени и не сте направили правилен бюджет предварително, това може да причини финансови затруднения в бъдеще. Така че не забравяйте да планирате за повече средства всеки месец, когато се подготвяте финансово! 

Какви са изискванията за доходи, за да вземете ипотечен кредит?

Когато определят кредитоспособността, банките вземат предвид както реалния, 

така и застрахователния доход. Въпреки че всяка сума, спечелена над лимита за социално осигуряване, се приема в някакво качество, каква част от това ще бъде

взета предвид при изчисляване на осигурителния доход варира от банка до банка. Всяка кредитна институция се придържа към своите насоки, когато става въпрос за това изискване. Например, някои банки не одобряват доходи, които надвишават прага на социалното осигуряване. Трябва да сте запознати с тези конкретни клаузи и условия, за да вземете информирано решение коя банка отговаря най-добре на вашите нужди, вместо да губите време, изпробвайки множество опции. 

Важно е да се отбележи, че банките приемат и допълнителни източници на доходи. Така че, ако имате множество потоци от приходи, важно е да ги докажете със съответната документация, за да може банката да ги вземе предвид. Това включва всякакви граждански договори, хонорари, наеми или други доходи, които може да получите; като подадете съответните документи за всички ваши различни форми на генериране на доходи. Това не само ще демонстрира по-висока обща цифра и ще направи одобрението на заем по-вероятно – но може дори да увеличи шансовете ви за получаване на по-добри условия като цяло! 

Ако имате нужда от бързи пари, използването на компания, която предлага бързи заеми, може да бъде изкушаващо. Въпреки това трябва много да се внимава преди получаването на този вид заем; не забравяйте да изчислите разходите и лихвените проценти, свързани със заетата сума – те често могат да окажат влияние върху вашите финанси, ако не са изчислени правилно! Преди да подадете иск, най-добре е да говорите с независим кредитен консултант, който ще ви помогне в този процес.

Запитайте се: заслужава ли си тегленето на заем? 

И накрая, заемодателите ще вземат предвид и съотношението заем към стойност (LVR) на закупения имот. Това е съотношението между сумата пари на заем и стойността на имота, като например жилище. Кредиторите може да изискват по-висока първоначална вноска от потенциални кредитополучатели с по-високи коефициенти на LVR, за да намалят риска. В България някои кредитори имат приемлив диапазон на LVR до 80%. 

Обмисляйки всички тези фактори, ще можете да се уверите, че получавате възможно най-добрата сделка, когато кандидатствате за ипотечен кредит в България. Важно е да запомните, че заемодателите искат да гарантират, че заемополучателите могат да изплащат своите плащания, така че разбирането напроцеса на кандидатстване за заем и това, което кредиторите търсят, е жизненоважно за постигането на успех. Можете да осигурите възможно най-добрия ипотечен кредит в България с подходящо проучване и подготовка.

Последни публикации