Кредитна Карта | Овърдрафт | Кредитна Линия

kreditna-karta-overdraft-kreditna-linia-light-finance

В „Револвиращ Кредит” разгледахме какво представлява револвиращия кредит и къде е най-приложим. Днес продължаваме с анализа на нови три финансови продукта, а именно разликата между кредитна карта, овърдрафт и кредитна линия.

Как работи револвиращият кредит?

На външен вид кредитните карти са почти идентични с дебитните, с които почти всички разполагаме. И с двете можете да пазарувате както онлайн, така и във физически магазини, но основната разлика се явява в наличните средства, с които разполагате.

При дебитната карта използвате собствени пари, които предварително сте депозирали в банката. При кредитната карта заемате пари от издателя на картата (финансовата институция) до предварително зададен лимит. Тоест дава Ви се достъп до кредитна линия, като се съгласявате да върнете парите с лихва до определена дата спрямо съгласуваните условия.

Кредитната карта е за предпочитане пред дебитната, когато получавате приходите си са на различни дати, често изскачат непредвидени разходи или искате да се възползвате от възможност (най-често някакъв тип оферта/промоция), която е ограничена от към време, но нямате достатъчно финанси. Важно е обаче да сте дисциплинирани и да погасявате сумата спрямо уговорените условия, за да не бъдат начислявани наказателни такси.

Какво представлява овърдрафт?

Какво представлява овърдрафт

Овърдрафтът е услуга, която Ви позволява да заемате допълнителни пари през текущата си сметка. Възниква, когато в сметката си нямате достатъчно пари за покриването на транзакция или теглене, но банката все пак разреши транзакцията. Например имате 30 лв. в сметката си, но подновяването на фитнес картата Ви струва 50 лв. В този случай използвате овърдрафт и балансът Ви става -20 лв.

С други думи, овърдрафтът е разрешаване на кредит от финансовата институция, който се отпуска, когато сметката Ви достигне нула. В повечето случаи той е съгласуван и е с предварително определен лимит, който се води като уреден овърдрафт. Важно е да знаете, че при използване на тази услуга обикновено се заплащат такси. Използвайте го разумно като допълнителен буфер на сумата във Вашата банкова сметка, която ще Ви позволи да извършите неотложни транзакции, дори когато нямате пари, а не като сума, на която да разчитате всеки месец.

Какво представлява кредитна линия?

Кредитната линия е гъвкав заем, предоставен от банка или финансова институция, който подобно на кредитната карта Ви предлага определена сума на разположение – средства, които можете да използвате когато и както желаете. Кредитните линии най-често се използват от бизнесите, поради нуждите от оборотен капитал или да се възползват от стратегически инвестиционни възможности, когато липсата на достатъчно финанси не го позволява.

Както при заема, така и при кредитната линия се начислява лихва веднага след като парите бъдат заети. Отличителното обаче е, че при кредитната линия дължимият лихвеният процент се начислява само върху използвания размер на кредита, а не върху цялата налична сума по кредитната линия.

При този вид кредит можете многократно да теглите средства и да ги изплащате в рамките на предварително уговорения период, като разбира се има наказателни такси ако не успеете да възстановите сумата до датата на падеж. Също така се заплаща и такса за поддържането на кредитната линия за периода на договора.

Кое да изберете?

Наличието на толкова разнообразни кредитни продукти е породено от различните финансови нужди на физическите и юридически лица. Ако искате да разчитате на собствени средства, но от време на време те не достигат, то овърдрафтът е разумен избор, защото ще може да направите покупките си или платите сметките си без да ограничавате бюджета си до заплата. Ако пък доходите Ви варират от месец за месец, то кредитната карта може да е по-добро решение, защото няма да разчитате само на лични средства, както и да заплащате такси по овърдрафт.

Кредитната линия е по-добра опция за фирми или физически лица със сравнително по-големи финансови нужди. Най-често се използва за оборотни средстава като за закупуване на материали, консумативи, оборудване, превеждане на заплати и т.н.

Защо Лайт Финанси?

Много хора намират кредитния пазар за объркващ. Нашата цел е да помогнем на нашите клиенти да се ориентират при вземането на заем, като направим целия процес възможно най-опростен и безпроблемен. Без сложен жаргон или объркващи термини, само бърз и лесен начин към финансите, от които се нуждаете, без всички усложнения.
 
Нашият екип от специалисти е готов да ви помогне с всякакви въпроси или запитвания, които може да имате относно вашата кандидатура. Ако просто предпочитате да говорите с някого, отколкото да попълните заявлението си онлайн, обадете ни се в работното ни време и ние ще ви дадем повече информация за наличните възможности.

Последни публикации