Кредит Шанс – 9 неща, които трябва да проверите първо

Кредит Шанс

Искате да вземете кредит, но все още се чудите дали отговаряте на условията? Имате шанс да получите кредит (кредит шанс), ако отговаряте на определени критерии. Има 9 неща, които трябва да проверите, преди да кандидатствате за заем, за да разберете дали имате шанс да получите кредит. (кредит шанс)

9 неща, които трябва да проверите, ако имате шанс за кредит 

Кредит Шанс които трябва да проверите, ако имате шанс за кредит

Повечето хора в България имат добри шансове да получат кредит, тъй като или имат постоянна работа, или притежават някакво имущество, което може да се използва като обезпечение. 

1. Кредитоспособност: Кредиторът трябва да направи оценка на кредитоспособността на заемателя, преди да го одобри за кредит шанс. Това може да стане чрез различни методи, като например кредитен рейтинг, проверка на доходите и други фактори. 

2. Изисквания за обезпечение: В зависимост от размера на искания кредит и възприетия риск кредиторите могат да изискат от кредитополучателя да предостави някаква форма на обезпечение, например имот, превозни средства или други активи. 

3. Лихвен процент: Това трябва да е най-важното съображение за всеки кредитополучател, когато кандидатства за кредит за случайни събития. Колкото по-нисък е лихвеният процент, толкова по-евтино ще бъде да се вземе заем и да се изплати. В този случай лихвеният процент е свързан с възможността да се изплати заемът. 

4. Срок на заема: Обикновено дългосрочните заеми са с по-ниски лихвени проценти и по-малки месечни вноски. За разлика от тях, по-краткосрочните заеми могат да бъдат по-скъпи, но предлагат по-бърз срок на изплащане. 

5. Такси: Повечето кредитори начисляват такси в допълнение към лихвения процент. Те могат да включват такса за кандидатстване, такса за отпускане на кредита, неустойка за забавено плащане или дори неустойка за предсрочно погасяване. Важно е да знаете какви са те и как могат да се отразят на общите разходи по кредита ви.

6. Кредитен рейтинг: Колкото по-добър е кредитният ви рейтинг, толкова по-вероятно е да имате кредит шанс с по-нисък лихвен процент и благоприятни условия при работа с кредитори. Лицата с лош кредитен рейтинг все още имат кредит шанс да получат кредит, но условията на кредита им може да се окажат по-неблагоприятни и да се наложи да плащат по-високи лихвени проценти. 

7. Условия за изплащане: Когато определяте кой заем е най-подходящ за вашата ситуация, е важно да вземете предвид условията за погасяване. Краткосрочните заеми могат да имат бързо изплащане, но по-високи лихвени проценти, докато дългосрочните заеми могат да бъдат по-скъпи, но предлагат по-дълъг срок на изплащане и по-ниски лихвени проценти. 

8. Такси по заема: Много заемодатели начисляват допълнителни такси за различни аспекти на кредитния процес, като например такси за отпускане на заем и разходи за приключване. Преди да се ангажирате с конкретен кредитен продукт, се уверете, че разбирате точно какви са тези такси. По този начин ще имате по-добри шансове за получаване на кредит. 

9. Обезпечение на заема: Важно е да знаете как е обезпечен заемът ви и кой притежава правото на собственост или нотариалния акт за имота, който използвате за обезпечаване на заема. Разбирането на този аспект на вашия заем е особено важно, ако обмисляте заем за покупка на жилище или кредитна линия, тъй като обикновено самият дом обезпечава тези заеми. 

Чудите се дали имате шанс за кредит / кредит шанс? – попитайте ни в Light Finance! 

Какво трябва да знаете при сключване на договор за ипотечен кредит 

Поради обичайната дългосрочност и значително по-големия размер на кредита е необходимо да проучим внимателно условията на институцията, към която ще се обърнем за ипотечен кредит. Този вид кредит, освен банките, съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ), се отпуска от финансови институции, вписани в чл. 3а от същия закон в публичен регистър на БНБ. 

Ако сте се уверили, че БНБ регулира избраната от вас институция, можете да следвате и други законови изисквания. От 2016 г. е в сила Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП). Неговата цел е да защитава потребителите. Не всеки потребител ще има възможност да прочете и разбере този закон, затова ние от Лайт Финанс ще посочим най-важните неща, на които според нас трябва да се обърне внимание, за да има кредит шанс.

Нека първо да видим кой попада под закона: 

1. Съгласно Закона за ФКНИП ипотечен кредит е потребителски кредит, обезпечен с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху недвижим имот, като целта е да се придобие или запази вещно право върху недвижим имот. 

2. Съгласно разпоредбите на същия закон потребител е всяко физическо лице, което при сключване на договор за кредит за недвижим имот, действа извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност. 

За да сте сигурни, че условията на договора за ипотечен кредит отговарят на CCLRA, потърсете всички задължителни компоненти, които трябва 

да се съдържат в договора за заем, като например: 

1. Общ размер на кредита; 

2. Срок на погасяване; 

3. Лихвен процент – фиксиран или променлив, с описание на начина на формиране на променливия лихвен процент

5. Годишен процент на разходите (ГПР*) с подробна информация за всички такси;

6. Погасителен план и начини на погасяване; 

7. Общата сума, дължима от потребителя; 

8. Разходи за предсрочно погасяване. 

* Годишният процент на разходите изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчисляван годишно от общия размер на отпуснатия кредит. Максималният размер на ГПР е 50%. 

Трябва също така да знаете, че според ЗКНИП: 

● Може да не се изисква заплащане на такси и комисиони за действия, свързани с усвояване и управление на заеми. 

● Всяко плащане или комисиона могат да бъдат начислени веднъж за една и съща дейност. 

● Потребителят разполага със срок не по-кратък от 14 дни от получаването на проекта на проектодоговора за кредит, за да вземе решение за сключване на договора. 

● При предсрочно погасяване на договора за кредит потребителят заплаща такса в размер на до едно на сто* от размера на предсрочно погасения кредит, когато кредитът е погасен преди да са направени 12 месечни погасителни вноски след усвояването на кредита. 

● След този период не се заплаща такса за предсрочно погасяване.

● Когато потребителят не изпълнява дължимите от него плащания по кредита, обезщетението за неизпълнение не може да надвишава законоустановения лихвен процент*. 

*Максималният размер на таксата за предсрочно погасяване е 1% от предсрочно погасената сума и е само през първата година от срока на кредита. 

* Законният лихвен процент по просрочени задължения в левове и чуждестранни валути се определя в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка. банката плюс 10 процентни пункта. Съгласно указанията на БНБ (вж. тук) от 02.2016 г. до 01.2022 г. основният лихвен процент е 0 (нула) процентни пункта. 

Заключителна дума от кредит шанс

Заключителна дума от кредит шанс

кредит шанс:

Отключете вратата към бъдещия си дом, като кандидатствате за ипотечен кредит от Light Finance. Ние разбираме, че покупката на жилище може да бъде плашеща, затова предлагаме ипотечни кредити с конкурентни лихви и условия, които често са обезпечени със собственост върху имот. Не пропускайте този невероятен шанс за кредит (кредит шанс) – кандидатствайте сега в Light Finance! 

Коректна фирма с истински професионалисти. Препоръчвам!

Прекрасно обслужване, имат усет към клиента и са коректни.

Уникални. Продължавайте все така да сте номер 1

Изключително съм доволна от коректното,бързо и професионално отношение на г-жа Гергана Георгиева! Много професионални успехи специално на г-жа Георгиева както и на екипът на Лайт Финанси им желая!

Много коректни, отзивчиви и внимателни. Стараят се да удовлетворят желанията на клиентите. Благодаря!

Лайт Финанси най-добрите сред най-добрите!
Пожелавам Ви от сърце още много, много клиенти, заслужавате. Имате прекрасен екип с перфектни професионалисти.
БЛАГОДАРЯ ЧЕ ВИ ИМА!

Кредитен шанс

Определението за кредит шанс е вероятността кредитополучателят да изплати заема си изцяло и навреме. Обикновено се изразява като процент или резултат, който заемодателите използват, за да определят дали трябва да одобрят или отхвърлят заявлението за заем на дадено лице. Кредит шанс на дадено лице може да бъде повлиян от много фактори, включително доход, трудова история, дългове и други финансови задължения. Колкото по-висок е кредитният рейтинг на дадено лице, толкова по-добри са шансовете му за получаване на финансиране.

Последни публикации