Кредит с Лошо ЦКР: Как да успеем

кредит с Лошо ЦКР

Получаването на заем може да е трудно, ако имате лошо ЦКР. Как да Получите кредит с Лошо ЦКР?

Съкращението „ЦКР“ идва от Централен кредитен регистър, в който се съдържа пълната информация за  настоящото финансово положение на човека, както и за неговото потребителско поведение в миналото. 

Това може да ограничи възможностите ви и да доведе до по-високи лихвени проценти по заемите или до пълен отказ. Но не се притеснявайте! За щастие, много надеждни кредитори имат снижени минимални изисквания за кредитен рейтинг – като при оценката на критериите за допустимост се вземат предвид и други фактори като доходи, задължения, депозит и минали кредити.

С кредитен рейтинг под 670 точки попадате в категорията ” добър” или “лош”, което може да ограничи възможностите ви за кредит. Но не се притеснявайте – все още е възможно да бъдете одобрени за финансиране!

Как да Получите кредит с Лошо ЦКР?

Как да Получите кредит с Лошо ЦКР
Как да Получите кредит с Лошо ЦКР?

Ето няколко съвета за получаване на одобрение.

1. Проверете Кредитния си Рейтинг и Кредитните си Досиета

Преди да започнете да подобрявате кредитите си, трябва да знаете в какво състояние е вашият кредит. Можете да получите изчерпателен отчет от всяко реномирано бюро, като например Experian.

Прегледайте информацията, която кредиторите наблюдават в кредитния ви доклад, за да преценят дали отговаряте на условията за получаване на заем. Има ли някакви модели или проблеми в историята ви, като например пропуснати плащания или закрити сметки? Редовното проверяване и разбиране на тези подробности може да ви помогне да сте на висотата на финансите си.

След това предприемете необходимите стъпки, за да промените кредитните си навици за в бъдеще.

Например, ако разпознаете неточна информация или подозирате, че кредитният доклад е резултат от измамна дейност, можете да оспорите записите в него пред съответните кредитни бюра. Бюрата ще работят с вашия кредитор, за да проучат и проверят оспорваната информация. Вследствие на процеса на проверка ще се реши дали оспорваната от вас информация ще бъде променена или премахната. Ако се потвърди, че е автентична, конкретният запис в кредитния ви доклад ще остане непокътнат.

2. Разберете Какви са Разходите за Получаване на кредит с Лошо ЦКР

По принцип заемите са по-скъпи за кредитополучатели с лошо ЦКР. Заемодателите, които предлагат заеми на хора с лошо ЦКР, могат да компенсират риска, като начислят по-висока такса за отпускане и лихвен процент, което води до по-висок годишен процент на разходите (ГПР).

Например, да кажем, че искате да вземете назаем 30 000 лева и да изплатите заема за три години.

  • Ако имате лош кредит, може да получите предложение за заем с такса за отпускане на кредит от 5% и лихвен процент от 29%. В крайна сметка ще плащате по-високи месечни такси под формата на лихва, докато не изплатите заема.
  • Ако имате добър кредит, може да получите предложение за заем с такса за отпускане на заем от 1% и лихвен процент от 10%. Ще плащате около 25% по-малко всеки месец и около 80% по-малко като обща лихва през целия срок на заема.

ГПР на кредита отчита лихвения процент, таксите и срока на погасяване, така че сравняването на ГПР на различни оферти за кредит може да ви помогне да определите кой кредит е най-изгоден като цяло. Кредиторите често обявяват диапазон на ГПР към своите заеми, а лихвените проценти, които ви се предлагат, могат да зависят от вашата кредитоспособност, размера на заема и условията на погасяване.

Преди да вземете заем, се информирайте за разходите и се уверете, че можете да посрещнете вноските по него. Калкулаторът за личен заем може да определи приблизителните ви месечни плащания въз основа на лихвения процент и продължителността на срока. Възползвайте се от него още днес!

3. Разгледайте Офертите за Лични или Бизнес Заеми

Изискванията към заемите се различават в зависимост от заемодателя, така че е разумно да разгледате няколко заема и да сравните условията. Можете да определите заем с най-ниска ГПР и такси, като сравните различни лични заеми. Много заемодатели са специализирани в заеми за хора с лошо ЦКР и могат да предложат инструменти за изграждане на кредит, бързо финансиране и други ценни характеристики.

Някои заемодатели и платформи за кредитиране имат ниски изисквания за минимален кредитен рейтинг, а други изобщо нямат изисквания за минимален кредитен рейтинг.

4. Помислете за Съискател

Ако си партнирате със съискател с изряден кредитен рейтинг, може да получите одобрение за заем с по-ниски лихвени проценти или по-добри условия. Задължително е обаче поръчителят да разбира и да се съгласява със задължението си да поеме изплащането на кредита, ако не успеете да го изплатите.

Привличането на доверен приятел или член на семейството в молбата ви за кредит може да бъде от полза, тъй като те могат да я подпишат. Подобно на вас, потенциалният съискател трябва да завърши процеса и да предостави лични данни като доходи, кредитна история и рейтинг.

Вземането на заем с поръчител може да натовари дори близки отношения, особено ако нещо се случи и не можете да изплатите заема. Поддържането на ясна и последователна комуникация е добър навик за поддържане на информираност на поръчителя до пълното изплащане на заема.

5. Проверете Обезпечените Заеми

Ако имате лошо ЦКР, обезпеченият заем може да бъде идеалното решение за получаване на по-добри лихви от необезпечените заеми. Залагането на актив като обезпечение – например вашия дом или автомобил – намалява риска на кредитора и му позволява да предостави по-конкурентни лихвени проценти. С този вид заем можете да получите достъп до средства бързо и при намалени разходи за заемане!

Разбира се, основният недостатък на обезпечените заеми е, че заемодателят може да изземе обезпечението ви, ако не можете да изплатите заема. Ето защо трябва да вземете обезпечен заем само ако сте сигурни, че месечните ви вноски ще могат да бъдат направени навреме.

6. Получаване на Предварителна Оценка за Заем

Искали ли сте някога да получите заем, но сте се страхували, че това ще се отрази негативно на кредитния ви рейтинг? Благодарение на много лични кредитори вече можете да направите предварителна оценка онлайн и да прецените какви оферти за заем може да имате, без това да се отрази неблагоприятно на вашия кредитен доклад.

Вместо да обикаляте от кредитор на кредитор, можете да се обърнете към Light Finance и да получите съдействие за решение, което предлага най-добрия кредитен продукт за вашите нужди.

В Light Finance искаме да сме сигурни, че ще получите правилния заем и ще избегнете евентуални финансови затруднения. Ето защо чрез предварителна оценка онлайн можете да получите информация за наличните оферти и техните условия.

Какво да Направите, ако ви Бъде Отказан Заем

Ако молбата ви за заем бъде отхвърлена, кредиторът ще ви уведоми за това с официално писмо за отказ. Внимателно преценете това съобщение, за да разберете защо финансовата институция е взела решение да не ви отпусне заем, и предприемете всички необходими стъпки, които могат да ви помогнат да подобрите шансовете си в случай на повторно кандидатстване. Друга възможност, която трябва да обмислите, е да потърсите алтернативни кредитори, които са по-склонни да работят с кредитополучатели като вас.

Например кредиторите често вземат предвид съотношението на дълга към дохода (DTI), за да оценят способността ви да изплащате заем. В идеалния случай те предпочитат то да е под 40 %. Ако съотношението е над това ниво, трябва да работите за намаляването му, като първо увеличите доходите си или изплатите други дългове.

Подаването на заявления за заем може да окаже отрицателно въздействие върху кредитния ви рейтинг с твърдо запитване, така че помислете първо за предварителна квалификация чрез меко запитване. По този начин няма да получите отказ за отпускане на кредит и ще избегнете временно увреждане на кредитния си рейтинг.

Алтернативи на кредит с Лошо ЦКР

Алтернативи на кредит с Лошо ЦКР

Алтернативи на кредит с Лошо ЦКР. Можете да проучите алтернативни варианти, ако ви е трудно да получите одобрение за традиционен заем и се нуждаете от пари възможно най-скоро. Ето списъка с алтернативи, ако имате кредит с Лошо ЦКР.

Поискайте Заем от Приятел или Член на Семейството

Никой не желае да моли близък човек за пари, защото се страхува да не развали връзката си. Въпреки че може да е неудобно да поискате заем, това помага на финансовото ви състояние. Лихвеният процент на вашия приятел или роднина вероятно е по-нисък от този, който биха ви предложили банките, така че се възползвайте от възможността и спестете пари в дългосрочен план!

Свързани: видове ипотеки

Кредитни Карти

Получаването на кредитна карта, специално предназначена за хора с лошо ЦКР, може да бъде от полза при изплащането на медицински сметки или други разходи. Въпреки това може да има по-добри алтернативи. Кредитните карти често включват по-завишени лихвени проценти, отколкото личните заеми, но ако отговаряте на критериите, тогава е възможно да се класирате за по-нисък лихвен процент от този, който се предоставя от кредиторите, ангажирани с лоши кредити.

Кредитно Kонсултиране

Ако имате голям дълг, помислете дали получаването на нов заем е най-доброто решение. Подходящо ли е кредитното консултиране за вас? Ако е така, сертифицирана и акредитирана агенция с нестопанска цел може да ви помогне да изплатите дълга си по-бързо. С тяхно съдействие ще създадете индивидуален план за разходване на бюджета, който ще ви помогне да се преборите с настоящите си дългове и ще предотврати образуването на бъдещи.

Помислете за Подобряване на Кредита си, преди да Кандидатствате за Заем

Въпреки че получаването на кредит с лошо ЦКР е възможно, имайте предвид, че заемът ще бъде финансово по-неизгоден.

Освен ако не се нуждаете от неочакван заем, е разумно да се съсредоточите върху укрепването на кредита си, преди да получите заем. Това може да отнеме месеци или дори години за тези, които искат да повишат рейтинга си от лош на отличен. Въпреки това, преминаването в рамките на разумния кредитен диапазон може да ви даде повече възможности и по-добри оферти.

Свържете се с Нас

Един от вариантите е да ни се обадите, за да обсъдим възможностите ви. Можем да ви помогнем да поправите кредита си, да ви дадем съвети за пестене на пари и др. Какъвто и да е случаят, важно е да станете по-отговорни във финансово отношение, за да подобрите цялостното си финансово здраве.

Винаги е добра идея да проучите възможностите си, преди да кандидатствате за заем или кредитна карта. Разбирането на условията на даден заем или кредитна карта е много важно, за да сте сигурни, че те са подходящи за конкретното ви финансово положение.

Ако имате нужда от помощ с кредит с Лошо ЦКР, за да разберете откъде да започнете, посъветвайте се с някой от нашите опитни съветници, които могат да ви насочат в правилната посока.

Как да Получите кредит с Лошо ЦКР:

Лошият кредит може да бъде истинско препятствие при вземането на заем. Банките и другите заемодатели могат да разглеждат кандидатите с лоши кредитни резултати като високорискови, поради което не са склонни да предоставят финансиране. Но това не означава, че всички надежди са изгубени; свържете се с нас, за да ви помогнем да успеете все пак.

Как да Получите кредит с Лошо ЦКР? опълнете форма за кандидатстване или ни попитайте във Viber (088 234 00 62)

Свързани с кредит с Лошо ЦКР:

Фирмени кредити

Ипотечен кредит за потребители

Потребителски кредити и заеми (Europa.eu)

Последни публикации