Определение за Валута

Дефиницията за валута е парите под каквато и да е форма, когато са в действителна употреба или обращение като средство за размяна, особено циркулиращите банкноти и монети. Валутата може също да се отнася до общата концепция за пари, което е всичко, което служи като средство за размяна,

съхраняване на стойност и разчетна единица. Основните функции на валутата са да осигури счетоводна единица за измерване на цената на стоките. 

Какво е Валута? 

Валутата е средство за размяна на стоки и услуги. Накратко, това са пари под формата на хартия и монети, обикновено емитирани от правителството и общоприети по тяхната номинална стойност като метод на плащане. Валутата е основното средство за размяна в съвременния свят, като отдавна е изместила бартера като средство за търговия със стоки и услуги. 

През 21-ви век нова форма на валута навлезе в речника и сферата на обмена: виртуалната валута, известна още като криптовалута. Виртуалните валути, като Bitcoin и Ethereum, нямат физическа форма или държавна подкрепа в Съединените щати. Те се търгуват и съхраняват по електронен път. 

Разбиране на Валутата 

Валутата под някаква форма се използва от поне 3000 години. Някога само под формата на монети валутата се оказа решаваща за улесняване на търговията между континентите. 

Ключова характеристика на съвременната валута е, че тя сама по себе си е безполезна. Това означава, че банкнотите са парчета хартия, а не монети, направени от злато, сребро или бронз. 

Концепцията за използване на хартия като валута може да е била разработена в Китай още през 1000 г. пр. н. е., но приемането на лист хартия в замяна на нещо с истинска стойност е отнело много време, за да се утвърди. Съвременните валути се издават на хартия в различни деноминации, с частични емисии под формата на монети. 

Пари спрямо Валута

Често се смята, че термините пари и валута означават едно и също нещо. Въпреки това, макар да са свързани, те имат различни значения. 

Парите са по-широк термин, който се отнася до нематериална система от стойности, която прави размяната на стоки и услуги възможна сега и в бъдеще. Валутата е просто една осезаема форма на пари. 

Парите се използват по различни начини, всички свързани с бъдещата им употреба в някакъв вид транзакция. Например парите са средство за съхранение на стойност. Това означава, че има и поддържа определена стойност, която поддържа текущия обмен. Хората знаят, че парите, които са получили днес, по същество ще имат същата стойност следващата седмица, когато трябва да направят покупка или да платят сметка. 

Парите също се наричат разчетна единица. Това означава, че може да се използва за отчитане на промените в стойността на елементите с течение на времето. Бизнесът използва парите като разчетна единица, когато изготвя бюджет или дава стойност на активите. Печалбите и загубите се установяват и разчитат на използването на парите като разчетна единица. 

Парите също имат определени свойства, които позволяват плавната размяна на стоки: 

  • Тe сa заменими, така че не е необходимо да се преоценяват за всяка транзакция.
  • Те са издръжливи, така че да преминават много обмени във времето. ● Удобни са за пренасяне и разпределение.
  • Разпознаваеми са, хората могат да им се доверят и уверено да извършват обмена на стоки и услуги.
  • Паричното предлагане трябва да бъде стабилно, така че стойността им да бъде надеждна.


Видове Валута 

Монетният двор на Съединените щати определя валутата като пари под формата на хартия и монети, които се използват като разменно средство. Валутите се създават и разпространяват от отделни държави по света. 

Валутата на САЩ на хартиен носител се емитира от Бюрото за гравиране и печат под формата на банкноти от 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 щатски долара. Банкнотите от 500, 1 000, 5 000 и 10 000 щатски долара вече не се емитират, но тези, които все още са в обращение, могат да бъдат изкупени по пълната им номинална стойност.

Валутата, емитирана през 1861 г. или по-рано, вече не е валидна и не може да бъде изкупена по пълната ѝ номинална стойност. Американската валута под формата на монети се емитира от Монетния двор в купюри от 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢ и 1 USD. 

В момента в обращение са над 200 национални валути. Включително САЩ, 42 държави използват щатския долар или обвързват валутите си директно с него. По данни на Международния Валутен Фонд (МВФ) доларът съставлява 58,8% от валутните резерви. 

Повечето държави емитират свои валути. Например официалната валута на Швейцария е швейцарският франк, а на Япония – йената. Изключение прави еврото, което е прието от повечето страни, членуващи в Европейския съюз. 

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9