Определение за Ефективен Лихвен Процент

Лихвен Процент

Ефективният лихвен процент е реалната възвръщаемост, която ще получите. Той може също така да показва всичко – от пазарни лихвени проценти до такси за отстъпка, вътрешна възвръщаемост, годишен процент на доходност (ГПР) и задължителни или целеви нива на лихвата.

 

Действителният размер на лихвата, която се плаща по даден финансов продукт. Тя се изчислява, като се вземат предвид всички фактори, влияещи върху цената на заемането на пари, като такси, разходи по закриването и данъци. За разлика от номиналните лихвени проценти, които се използват за маркетингови цели и включват само прости изчисления на лихвения процент, ефективните лихвени проценти отразяват по-точно това, което плаща кредитополучателят.

 

Какво е Ефективен Лихвен Процент?

С натрупването може да се увеличи ефективният лихвен процент по дадена инвестиция или заем, който е по-точен от посочения (номинален) лихвен процент. Например, ако номиналният лихвен процент е обявен на 5%, реално можете да очаквате, че действителната годишна възвръщаемост ще бъде по-висока, след като се вземе предвид ефектът на натрупването.

 

Ефективният лихвен процент представлява начин за измерване на възвръщаемостта от различни финансови инструменти, които имат различни условия. Например тази концепция може да се използва за оценка на възвръщаемостта на заем с месечно натрупване в сравнение с тримесечно натрупване или за сравняване на облигации, придобити с отстъпка, с такива, закупени по номинална стойност.

 

За да изчислите ефективния лихвен процент, използвайте следната формула:

(1 + (номинален лихвен процент / брой периоди на натрупване)) ^ (брой периоди на натрупване) – 1

= Ефективен лихвен процент

 

Когато оценявате възвръщаемостта на финансовите инструменти, е важно да помните, че по-редовното натрупване ще доведе до повишаване на ефективния лихвен процент. Освен това, ако закупите дадена инвестиция с по-голяма отстъпка от номиналната ѝ стойност, тогава вашата възвръщаемост също се увеличава.

 

Пример за Ефективен Лихвен Процент

Да предположим, че дадено дружество пуска в обращение облигации на стойност 1000 лева с призната договорна номинална стойност от 5%. Това означава, че фирмата е задължена да плаща по 50 лева годишно до падежа, както и главницата. Сега нека вземем предвид какво би се случило, ако пазарните лихвени проценти се повишат с един процентен пункт след емитирането на облигациите.

 

При облигацията от 5% стойността ѝ се обезценява, тъй като договорното плащане от 50 лева годишно губи стойност, когато пазарните лихви в момента са 60 лева годишно за облигация от 1000 лева. Инвеститорите ще закупят този вид облигация само ако тя е оценена така, че да носи доходност от 6% през това, което остава от нейния живот. Това означава, че те ще платят по-малко от 1000 лева, за да са сигурни, че ефективният им лихвен процент ще остане в целевите граници за остатъка от периода на падежа.

 

Какъв е Номиналният Лихвен Процент?

Банките и другите финансови организации обикновено посочват номинален лихвен процент, при който не се отчитат никакви допълнителни такси или натрупване на печалба.

 

Какво Представлява Сложната Лихва?

Възползването от сложната лихва може да бъде изключително изгодно. Като вземете предвид първоначалната главница и всички натрупани минали лихви, ще видите експоненциално увеличение на възвръщаемостта си с течение на времето – особено при по-чести периоди на натрупване.

 

Заключение

Финансовите институции често използват номиналния лихвен процент, за да популяризират своите лихвени проценти на паричния пазар, като не отчитат таксите и натрупването. Ефективният годишен лихвен процент, от друга страна, взема предвид и двата фактора, като по този начин дава по-високо число от своя аналог. Всъщност, с увеличаването на броя на периодите на натрупване се увеличава и крайният ефективен лихвен процент!

 

Колкото по-висок е ефективният годишен лихвен процент, толкова по-изгоден е той за спестителите/инвеститорите и по-малко желан за кредитополучателите. Когато оценявате лихвените проценти по депозит или кредит, се съсредоточете върху значимия ефективен годишен лихвен процент, вместо да се поддавате на номиналните, които са само ефектни заглавия.

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9