кредитен рейтинг Дефиниция

кредитен рейтинг

Определение за кредитен рейтинг

Определението за кредитен рейтинг е оценка, която отразява кредитоспособността на дадено лице, компания или държава. Обикновено той се присъжда от агенция за кредитен рейтинг, която оценява информацията за активите и пасивите на длъжника, за да определи способността му да изплати дълга.

Какво Представлява Кредитният Рейтинг?

Количественото определяне на кредитоспособността на кредитополучателя е това, което наричаме “кредитен рейтинг”. Тази оценка може да бъде извършена на всеки субект, който желае да вземе пари назаем – физическо лице, корпорация, правителство или държава. Кредитните рейтинги са от съществено значение за разбирането на надеждността и риска на кредиторите преди отпускането на заеми.

Кредитните бюра, като Experian, Equifax и TransUnion, използват форма на кредитна оценка на Fair Isaac Corporation (FICO), за да изготвят индивидуални кредитни оценки по трицифрена цифрова скала. Когато компаниите или правителствата се нуждаят от изчисляване на кредитните си рейтинги, те търсят услугите на S&P Global, Moody’s или Fitch Ratings, които заплащат за тези оценки.

Защо са Важни Кредитните Рейтинги

Кредитният рейтинг на кредитополучателите може да бъде определен от задълбочената проверка, която се извършва от рейтинговите агенции. Въпреки желанието на кредитополучателя да получи възможно най-висок рейтинг, за да намали лихвените проценти от заемодателите, тези организации трябва да погледнат безпристрастно и реалистично на икономическото му състояние и способността му да погасява дълговите си задължения.

Кредитният рейтинг влияе не само върху това дали кредиторът ще одобри заема, но и върху размера на лихвения процент за погасяване. Това може да бъде пагубно за компаниите, които разчитат на заеми за своя растеж и ежедневна дейност, тъй като отказът може да доведе до сериозни проблеми, а високите лихвени проценти ще направят изплащането много по-трудно. Когато се търси заем, кредитният рейтинг на кредитополучателя трябва да се вземе предвид при избора на кредитори, към които да се обърне. Най-подходящият заемодател за човек с отлична кредитна история може да не е подходящ за човек, чиято кредитна история е просто “добра” или дори по-малко от перфектна.

Кредитните рейтинги са важен фактор при определянето на това дали даден инвеститор да закупи облигации или не. Ако кредитният рейтинг е нисък, това се счита за високорискова инвестиция, тъй като предполага, че в бъдеще може да има затруднения с изплащането на плащанията по облигацията.

Кредитните рейтинги никога не са статична величина; вместо това те се променят въз основа на непрекъснати промени в най-новите данни. Лицата трябва да останат бдителни в защитата на високите си кредитни оценки, тъй като дори един неблагоприятен дълг може да доведе до бързото им понижаване.

Установяването на добър кредит изисква време и усилия. Кредиторите са по-склонни към тези, които имат дълга история на отговорно вземане на заеми и погасяване, отколкото към лица с отличен кредит, които едва сега започват своето пътуване. За да подсигурите финансовото си състояние в очите на кредиторите, е важно да защитавате информацията си и да следите за всякакви промени в оценката си.

Проучването на най-добрите налични възможности за тези цели е силно препоръчително – обмислете възможността да инвестирате в една от многото услуги за кредитен мониторинг с най-висок рейтинг, които могат да ви предоставят всички необходими услуги за проверка на данните още днес!

Имате ли шанс за кредит?


Как Работи Кредитният Рейтинг

Получаването на заем по същество означава сключване на договорно споразумение, в което се обещава да се изплати дължимото. Кредитният рейтинг отразява доколко е вероятно да успеете да изпълните тези задължения и да изплатите заема си без забавяне или просрочие.

Кредитният ви рейтинг се основава на много различни фактори, като например историята на плащанията, текущите нива на дълга и продължителността на кредитната ви история. Той е отражение на това колко добре управлявате парите и дълговете си и се използва за определяне на това дали имате право на заем. Кредитните рейтинги се предоставят от трите основни кредитни бюра: Experian, Equifax и TransUnion.

Рейтингът ви може да бъде подобрен чрез навременни плащания и внимателно управление на дълга. Също така е важно да избягвате да поемате твърде много дългове или да имате твърде много отворени високолихвени заеми в даден момент.

Отличният кредитен рейтинг означава, че заемът ще бъде изплатен без проблеми, докато лошият рейтинг показва потенциални трудности при изплащането на вноските. Точно както кредитният доклад на физическо лице се използва за оценка на финансовата му надеждност, предприятията също използват такива рейтинги, за да покажат на кредиторите колко надеждни са. Кредитните оценки позволяват вземането на информирани решения и спомагат за изграждането на доверие между страните, участващи в дадена сделка.

Как да Получите кредит с Лошо ЦКР

Финансовите Ви Навици Определят Кредитния Ви Рейтинг

Когато оценяват даден кредитополучател, кредитните агенции вземат под внимание няколко ключови елемента. Преди всичко те преглеждат данните за задълженията на субекта и тяхното погасяване. За съжаление, пропуснатите плащания, както и фалитите или просрочените задължения могат да навредят на рейтинга му.

За да оцени кредитния рейтинг на кредитополучателя, агенцията взема предвид както паричните му потоци, така и текущите му нива на задлъжнялост. При стабилни доходи и оптимистично бъдеще кредитният рейтинг вероятно ще бъде положителен; ако обаче има някакви съмнения относно жизнеспособността на тези два елемента, това може да се отрази неблагоприятно на кредитния рейтинг.

Посочените фактори имат потенциала да определят кредитоспособността на дадено дружество или държавен кредитополучател:

  • Отчет за плащанията на тази организация, включително всички просрочени или неизпълнени плащания.
  • От съществено значение е да се знаят текущите им задължения и видовете дългове, които притежават.
  • Настоящи парични постъпления и приходи.
  • Бъдещи пазарни перспективи за организацията.
  • Потенциални организационни пречки, които биха могли да нарушат навременното погасяване на дълга.

Въпреки че кредитните рейтинги са субективни решения, дори на организация с перфектни резултати в плащанията може да бъде намален рейтингът, ако рейтинговата агенция прецени, че способността ѝ да извършва плащания вече не е стабилна.

Следващите думи от речника

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9