Амортизация: Определение за погасяване на заем

Амортизация

Погасяването на заем е постепенно изплащане на заем или дълг чрез периодични плащания. Погасяването също се отнася до намаляване на заем или дълг във времето чрез плащане на договорена сума за определен  период, обикновено месечно. Може да се използва за всичко- от ипотека и заем за автомобили до лични задължения и дългове по кредитни карти.

Погасената сума обикновено отива към главницата и лихвите, като по-голямата част се прилага към лихвата в първите години на заема. През по-късните години на заема обикновено се използват повече пари за главницата. Това води до по-кратки срокове на плащане, докато всичко, което остане, е главницата.

Но първо, нека разберем думата амортизация.

 

Какво е амортизация?

 

Погасяването е постепенно разпределение на покупната цена на актива за целия му очакван период на полезност, като обезпечаването му се измества от балансовата към приходната сметка. Това показва как един нематериален актив се използва през целия му полезен живот. Най-често амортизация се използва за постепенно обезценяване на стойността на нематериални активи с определен полезен живот. Търговски марки, авторски права, таксиметрови лицензи и патенти са няколко примера за нематериални активи. Идеята важи и за разсрочените такси и отстъпката върху вземанията.

 

Концепцията за погасяване се използва и при кредитирането, където погасяването по график разбива началния баланс на заема на главница и лихви, които трябва да бъдат плащани периодично, както и крайният баланс по заема. Погасяването по график показва, че в началото на срока на заема по-значителна част от плащанията се използват за изплащане на лихвата. Този процент постепенно намалява с изплащането на главницата по кредита. Този график благоприятства  за точното проследяване на лихвата и основните компоненти на плащането по кредита.

 

За какво може да се използва погасяването?

 

Погасяването има различни финансови приложения, от ипотеки и автомобилни заеми до кредитни карти. Например, когато вземете ипотечен заем, амортизация по график очертава колко пари ще отидат за изплащане на главницата и лихвата всеки месец и колко време ще отнеме да изплатите целия заем. Също така е полезно при бюджетиране на други видове заеми, като студентски или лични заеми.

 

Освен че помага на физическите лица да проследяват плащанията по кредита си, погасяването е от съществено значение в корпоративните финанси. Компаниите го използват, за да оценят бъдещите парични потоци и да изчислят настоящата стойност на заема.

 

Погасяването може да се използва и за нематериални активи като патенти и авторски права. В този случай погасената сума се разпределя през полезния живот на актива. Това позволява на компанията да отписва част от разходите всяка година за данъчни цели.

 

Погасяването може също да опише инвестиционна стратегия, при която инвеститорите правят редовни плащания, за да може евентуално да се сдобият с актива.

 

Примери за погасяване амортизация

 

Погасяване на жилищен заем 

Ипотечният заем е основна концепция, която кредитополучателите трябва да разберат. Когато вземете ипотека, месечната ви вноска включва главница и лихва. Размерът на изплатената главница всеки месец се определя от графика за погасяване на заема- таблица с такси, която показва каква част от всяко плащане отива към главницата и каква към лихвата. С течение на времето дължимата лихва ще намалее, тъй като към главницата се прилагат повече плащания.

 

Погасяване на заем за автомобил

 

Когато теглите заем за автомобил, можете също да използвате погасяване, за да изчислите колко ще дължите всеки месец. Вашето месечно плащане включва главница и лихви. Както при ипотечния заем, това плащане се разделя така, че с течение на времето сумата на платената лихва намалява, докато сумата, приложена към главницата, се увеличава. Най-общо казано, повечето заеми за автомобили се погасяват за три или пет години. Точните условия на вашия заем ще определят колко дължите всеки месец, както и общата лихва, която ще плащате. 

Следващите думи от речника​​

Винаги на разположение

Звънни ни: 0700 700 79
 
Пиши ни: info@lightfinance.bg

Ние сме на твое разположение всеки делничен ден от
08:30
до 17:00 часа на адрес: София, ул. Цар Асен I-ви №81
08:30 до 17:00 часа на адрес: Пловдив, бул. Цар Борис III-ти Обединител №52
08:30 до 18:00 часа на адрес: Димитровград, бул. Стефан Стамболов №1А
09:00 до 18:00 часа на адрес: Пазарджик бул. България №9