Финансов речник

Финансовият речник е важен ресурс

Финансов речник е важен ресурс за всеки самоук инвеститор. С дефиниции дори за най-техническите и неясни термини, свързани с финансите, можете бързо да препращате към непознати термини или да получите бързо опресняване на теми.