Често Задавани Въпроси

Как мога да кандидатствам за кредит от Лайт Финанси?

На какви условия трябва да отговарям, за да кандидатствам за кредит?

Има ли такси за разглеждането на документите ми?

Как ще получа парите по кредита?

Какво може да бъде обезпечението?

Мога ли да ипотекирам сграда на етап „груб строеж“? Трябват ми пари за довършването ѝ.

Мога ли да предложа като обезпечение възбранен имот?

Земеделска земя приемате ли за обезпечение?

Какви документи се изискват за кандидатстване?

Необходимо ли ми е самоучастие при закупуване на имот с кредит от Лайт Финанси?

Мога ли да кандидатствам отново, ако на предходно кандидатстване съм получил отказ?

Вече съм правил оценка на имота, ще е необходима ли нова?

Имам задължения и отказват да ми предоставят данъчна оценка, докато не ги заплатя. Какво мога да направя?

Какво е рефинансиране?

Защо да рефинансирам?
Ще ми е необходима ли референция? Текущият кредитор отказва да ми издаде такава.

Как ще плащам вноските по кредита?

Мога ли да погася предсрочно?

Колко често мога да правя вноски?

Ако внеса по-голяма сума за вноската по кредита, какво ще стане с разликата? Ще се приспадне ли от размера на вноската за следващия месец?

Какво трябва да направя, ако съм в просрочие и не мога да платя вноската си?

Защитени ли са личните ми данни?