Често задавани въпроси

  • По телефона.
  • Онлайн, чрез попълване на електронна заявка.
  • На място в нашите офиси.
  • Трябва да имате българско гражданство или статут на постоянно пребиваващ на територията на страната (за чуждестранни граждани).
  • Да сте на възраст над 18 години.
  • Да предложите обезпечение по кредита.

Не, Лайт Финанси не прилага такси за разглеждане на документи.

  • По банков път.
  • Български лева (BGN) или Евро (EUR)
  • Първа по ред ипотека върху жилищни недвижими имоти (апартамент, етаж от къща, къща или друг вид жилище, вкл. идеални части), нежилищни недвижими имоти (офис, магазин, завод и др.), УПИ вкл. идеални части и поземлени имоти, находящи се на територията на Република България.
  • В допълнение към недвижимите имоти посочени по-горе, Лайт Финанси може да приеме и като допълнително обезпечение залог на търговско дружество, солидарен длъжник и поръчителство по кредита.

Може да приемем като обезпечение сграда на етап „груб строеж“, ако целта е да се довърши. В този случай Лайт Финанси ще изисква разходен документ за всеки етап от довършителните работи.

Възбраната не е пречка да ви одобрим за искания кредит. Лайт Финанси ще съдейства за заличаването ѝ.

Възможно е да приемем земеделска земя като обезпечение.

За да улесним възможно най-много клиентите си, изискваме минимален набор от документи, касаещи предложеното обезпечение и доходите на кредитополучателя. За повече информация се свържете с наш представител.

В зависимост от продажната цена и стойността на имота е възможно да се наложи кредитополучателят да осигури самоучастие, за да се осъществи покупката.

Може да кандидатствате за кредит след промяна на икономическия и/или социален статус (например допълнителен приход, нова работа, ново обезпечение, различно от предходното и т.н.).

Лайт Финанси ще разгледа всички налични документи. Ако съществуващата оценка не предоставя необходимата информация относно предложеното обезпечение, ще се наложи същата да се актуализира или да изготвите нова от лицензиран оценител.

При наличие на задължения към Местни данъци и такси Лайт Финанси ще осигури средства за заплащането им. Свържете се с нас.

Рефинансиране е замяната на един кредит с друг при по-подходящи за клиента условия. Също така се използва и при обединяване на няколко задължения в едно, както и при нужда от допълнителни средства. Прочетете още: Рефинансиране на кредити

Искате да вземете информирано решение, когато решите да рефинансирате, така че внимавайте! Един от начините да разберете дали има смисъл, е да се изчисли колко ще спестите от лихви, но и също така трябва да вземете под внимание разходите по рефинансирането.

Направете малко изследвания и сравнете процентите на рефинансиране от различни кредитори, кредитни институции и традиционните банки. Получаването на няколко оферти гарантира, че може да разберете най-добрата цена за вашия кредитен профил. Екипът на Лайт Финанси може да ви помогне в тази насока.

Не се притеснявайте, както в закона, така и в допълнителни наредби е предвидена такава ситуация. Потърсете ни за съдействие.

По банков път.

Да, може по всяко време да погасите предсрочно изцяло или частично кредита си. За получаване на допълнителна информация, моля, уведомете кредитния си консултант или се свържете с нас на 0700 700 79.

Може да извършвате плащания над месечната вноска по всяко време, когато имате възможност за това. По този начин ще намалите общите разходи по заема, но това няма да ви освободи от плащане на следващата месечна вноска по погасителен план.

Внесената сума, надхвърляща месечната вноска, ще доведе до намаляване на остатъка по заема и общите разходи. Това не освобождава кредитополучателя от плащане на всяка следваща месечна вноска съгласно погасителния план.

Ако се озовете в такава ситуация, моля, незабавно да се свържете със своя кредитен консултант, за да обсъдите възможните решения. Нашите кредитни консултанти ще ви предложат най-добрия начин за разрешаване на възникналото затруднение.

Да, защитени са. Лайт Финанси ООД обработва вашите персонални детайли при стриктно спазване на разпоредбите, залегнали в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите тук.