fbpx
Изберете страница

Често задавани въпроси

Как мога да кандидатствам за кредит от Лайт Финанси?
  • По телефона
  • Онлайн, чрез попълване на електронна заявка
  • На място в нашите офиси
На какви условия трябва да отговарям, за да кандидатствам за кредит?
  • Трябва да имате българско гражданство или статут на постоянно пребиваващ на територията на страната (за чуждестранни граждани).
  • Да сте на възраст над 18 години.
  • Да предложите обезпечение по кредита.
Има ли такси за разглеждането на документите ми?

Не, Лайт Финанси не прилага такси за разглеждане на документи.

 

Какви документи се изискват за кандидатстване?

За да улесним възможно най-много клиентите си, изискваме минимален набор от документи, касаещи предложеното обезпечение и доходите на кредитополучателя. За повече информация се свържете с наш представител.

 

Вече съм правил оценка на имота, ще е необходима ли нова?

 Лайт Финанси ще разгледа всички налични документи. Ако съществуващата оценка не предоставя необходимата информация относно предложеното обезпечение, ще се наложи същата да се актуализира или да изготвите нова от лицензиран оценител.

Какво може да бъде обезпечението?
  • Първа по ред ипотека върху жилищен недвижим имот (апартамент, етаж от къща, къща или друг вид жилище, вкл. идеални части), нежилищни недвижими имоти (офис, магазин, завод и др.), УПИ вкл. идеални части и поземлени имоти, находящи се на територията на Република България.
  • В допълнение към недвижимите имоти, посочени по-горе, Лайт Финанси може да приеме и като допълнително обезпечение залог на търговско дружество, солидарен длъжник и поръчителство по кредита.
Мога ли да ипотекирам сграда на етап „груб строеж“. Трябват ми пари за довършването ѝ?

 Може да приемем като обезпечение сграда на етап „груб строеж“, с цел да се довърши. В този случай Лайт Финанси ще изисква разходен документ за всеки етап от довършителните работи.

Мога ли да предложа като обезпечение възбранен имот?

Възбраната не е пречка да Ви одобрим за искания кредит. Лайт Финанси ще съдейства за заличаването ѝ.

Земеделска земя приемате ли за обезпечение?

 Възможно е да приемем земеделска земя като обезпечение.

Необходимо ли ми е самоучастие, при закупуване на имот с кредит от Лайт Финанси?

 В зависимост от продажната цена и стойността на имота е възможно да се наложи кредитополучателят да осигури самоучастие, за да се осъществи покупката.

Имам задължения и отказват да ми предоставят данъчна оценка докато не ги заплатя. Какво мога да направя?

 При наличие на задължения към Местни данъци и такси ние от Лайт Финанси ще осигурим средства за заплащането им. Свържете се с нас.

Как ще получа парите по кредита?

 По банков път.

В каква валута може да бъде отпуснат кредита?

  Български лева (BGN).

Мога ли да кандидатствам отново, ако на предходно кандидатстване съм получил отказ?

 Можете да кандидатствате за кредит след промяна на икономическия и/или социален статус (например допълнителен приход, нова работа, ново обезпечение, различно от предходното и т.н.).

Какво е рефинансиране?

 Рефинансиране е замяна на един кредит с друг при по-подходящи за клиента условия. Също така се използва и при обединяване на няколко задължения в едно, както и при нужда от допълнителни средства.

Защо да рефинансирам?

Вземете информирано решение, когато решите да рефинансирате! Един от начините да разберете дали има смисъл е да се изчисли колко ще спестите от лихви, но и също така трябва да вземете под внимание разходите по рефинансирането. Проучете и сравнете процентите на рефинансиране от различни кредитори, кредитни институции и традиционните банки. Получаването на няколко оферти гарантира, че можете да изберете най-доброто за вашия кредитен профил. Екипът на Лайт Финанси може да Ви помогне в тази насока.

Ще ми е необходима ли референция? Текущият кредитор отказва да ми издаде.

  Не се притеснявайте, както в закона, така и в допълнителни наредби е предвидена такава ситуация. Потърсете ни за съдействие.

Как ще плащам вноските по кредита?

По банков път.

Мога ли да погася предсрочно?

 Да, можете по всяко време да погасите предсрочно изцяло или частично кредита си. За получаване на допълнителна информация, моля да уведомите кредитния си консултант или да се свържете с нас на 0700 700 79

Колко често мога да правя вноски?

  Може да извършвате плащания над месечната вноска по всяко време, когато имате възможност за това. По този начин ще намалите общите разходи по заема, но няма да Ви освободи от плащане на следващата месечна вноска по погасителен план.

Ако внеса по-голяма сума за вноската по кредита, какво ще стане с разликата? Ще се приспадне ли от размера на вноската за следващия месец?

  Внесената сума, надхвърляща месечната вноска, ще доведе до намаляне остатъка по заема и общите разходи. Това не освобождава кредитополучателя от плащане на всяка следваща месечна вноска съгласно погасителния план.

Какво трябва да направя, ако съм в просрочие и не мога да платя вноската си?

Ако се озовете в такава ситуация, моля незабавно да се свържете със своя кредитен консултант, за да обсъдите възможните решения. Нашите кредитни консултанти ще Ви предложат най-добрия начин за разрешаване на възникналото затруднение.

Защитени ли са личните ми данни?

 Вашите данни са защитени. Лайт Финанси ООД обработва вашите данни при стриктно спазване на разпоредбите за защита на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Извънредно положение във връзка с коронавирус (COVID-19)           

март 16, 2020

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с извънредното положение в страната и ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID-19), бихме искали да Ви информираме, че обслужването в нашите обекти се осъществява при въведени мерки за ограничаване на достъпа и периодично дезинфекциране на помещенията.

Офисите ни работят без промяна в работното време, но с ограничение на броя клиенти, които могат да бъдат едновременно в офиса, съобразено с размера на помещението и спазването на препоръчаната от Министерството на Здравеопазването дистанция. Разбираме, че ограниченията могат да бъдат затрудняващи, но Ви молим за търпение и разбиране докато трае извънредното положение.

Нашият персонал е на разположение да Ви окаже подкрепа.