fbpx
Изберете страница

Застраховане

Автомобилни застраховки
Карго и ОП
Злополука
Отговорности
Имуществено застраховане
Селскостопански застраховки
Туристически застраховки
Авиационно застраховане

Автомобилни застраховки

 

Гражданска отговорност на автомобилистите

Всеки притежател на моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение, е длъжен да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
Застраховката покрива отговорността на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.

Каско на МПС

Каско на МПС осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, авария вследствие сблъскване с друг автомобил или предмет на пътя и др.

Злополука

Злополука и заболяване

Злополука на местата в МПС

Трудова злополука

Пътниците в обществен превоз

Злополука на учащи

Местата в плавателни съдове

Посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

Имуществено застраховане

Защитен дом

Индустриален пожар

Защитена фамилия

Индустриален пожар всички рискове

Защитено имущество

Туристически застраховки

Помощ при пътуване в чужбина

Туристическа застраховка

Отмяна на пътуване

Злополука на гости на хотели

Застраховка за чужденци

Спасителни разноски

Карго и ОП

КАРГО

Пари по време на път

Отговорност на превозвача

Отговорност на спедитора

Професионална отговорност

На адвокати

На туроператори

На медицински персонал

На експерт счетоводители

Застрахователни брокери

На нотариуси

На финансови одитори

Учители и възпитатели

Вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол

Селскостопански застраховки

Трайни и горски насаждения

Земеделски култури

Животни, птици и кошери с пчели

Авиационно застраховане

Каско на летателни апарати

Собственици и оператори на летища

Притежаването и използването на летателни апарати

Готов ли си за най-добрата сделка?

Кандидатствай сега

Отнема само няколко минути